FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:


DANE KONTAKTOWE FIRMY


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, jako Administratora, moich danych osobowych zawartych w formularzu podanych przeze mnie w celu zgłoszenia uczestnictwa w Programie Think Big. Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, uniemożliwia Uczestnikowi udział w Programie „Think Big
Zapoznałam/-em się i akceptuję treść Regulaminu Programu Think Big, w tym, zapisy informujące o fakcie oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, które stosuje się odpowiednio do osoby zgłaszającej Uczestnika nie będącej osobą reprezentującą Uczestnika.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: thinkbig@upc.pl