odpis_aktualny_691980_1599232264542-i-Oświadczenie-Uczestnika-Swarmcheck