Właśnie ruszyła ósma edycja konkursu UPC Polska dla cyfrowych przedsiębiorców i innowatorów społecznych. Do wygrania nagrody pieniężne na wsparcie inicjatyw cyfrowych.

Właśnie ruszyła ósma edycja konkursu UPC Polska dla cyfrowych przedsiębiorców i innowatorów społecznych. Do wygrania nagrody pieniężne na wsparcie inicjatyw cyfrowych.

Think Big to działa już od ośmiu lat i wspiera firmy, które odznaczają się innowacyjnością, szczególnie w zakresie digitalizacji, a także wspierających ekologiczny i zrównoważony rozwój. Hasłem tegorocznej edycji jest Think Ahead, w której organizatorzy wyróżnią rozwiązania odpowiadające na wyzwania stawiane przez post-pandemiczną przyszłość.

Pandemia koronawirusa wywołała głębokie zmiany gospodarcze i społeczne. Wykluczenie poszczególnych grup stanowi coraz większe zagrożenie, z powodu przyśpieszonej transformacji cyfrowej. Według badań McKinsey&Co, COVID-19 przyspieszył adopcję kanałów cyfrowych w kontakcie z konsumentem o kilka lat. Szacuje się, że jej średni udział we wszystkich interakcjach konsumenckich między grudniem 2019 a czerwcem 2020 wzrósł o 22%. Co więcej, podczas kryzysu organizacje odnoszące największe sukcesy, to takie, które oferują więcej możliwości związanych z technologią. Najnowsza edycja Think Big: Think Ahead jest odpowiedzią zarówno na obecną sytuację rynkową, jak i predykcje związane z digitalizacją rynków.

W poprzedniej edycji, w kategorii Think Transformation zwyciężył projekt Edward.AI, czyli wirtualny asystent wspierający przedstawicieli handlowych B2B. Rozwiązanie to może znacząco usprawnić pracę handlowca, eliminując powtarzalne i manualne czynności jak np. raportowanie. Przekłada się to na łatwą do zmierzenia korzyść i wartość dla organizacji. Jury doceniło dojrzałość rozwiązania, jego gotowość do łatwego wdrożenia, a także wysoki potencjał do transformacji biznesu dzięki wykorzystanym technologiom.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy oferują rozwiązania pomagające małym i średnim firmom, a także indywidualnym przedsiębiorcom w pełni wykorzystać możliwości cyfrowe i rozwijać biznes w Internecie, zwłaszcza w obliczu wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19, ale także w kontekście wychodzenia naprzeciw możliwym kryzysom w przyszłości. Zwycięzcy Think Big: Think Ahead otrzymają szansę na pilotażowe wdrożenie swoich rozwiązań lub na ich rozwój, a także wsparcie marketingowe i możliwość networkingu w gronie uznanych partnerów programu. Pula nagród finansowych wynosi 100 000 zł.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

Think Ahead – Inteligentne rozwiązania, które pozwalają małym i średnim firmom na rozwój cyfrowy i przyśpieszenie regeneracji w kontekście post-pandemicznej rzeczywistości.

Think Social – Rozwiązania non-profit, które w oparciu o nowe technologie, wspierają ekologiczną, zieloną i zrównoważoną przyszłość, a także takie, które przeciwdziałają cyfrowemu wykluczeniu. Głównym partnerem kategorii jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju.

Think transformation – Najbardziej spektakularne przyspieszenia cyfrowej transformacji w korporacjach, generujące znaczny wzrost. Główny partnerem kategorii jest Fundacja Digital Poland.

Think Big: Think Ahead – jak aplikować?

Do udziału zapraszamy indywidualnych przedsiębiorców, spółki z segmentu mikro oraz MŚP, a dodatkowo, w kategorii Think Social, stowarzyszenia i fundacje. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać funkcjonujące i zweryfikowane rozwiązania w postaci produktów fizycznych, cyfrowych lub usług, bądź działające prototypy wymienionych powyżej rozwiązań, odpowiadające obszarom programu. Uczestnicy powinni prowadzić działalność gospodarczą lub realizować misję społeczną na terenie Polski.

By zgłosić się do programu należy w terminie do 4 września wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.thinkbig.upc.pl. W ramach pierwszego etapu, Jury wyłoni 18 rozwiązań (12 z kategorii Think Digital i 6 z kategorii Think Social).

Następnie, do końca października, odbędzie się faza półfinałowa, w efekcie której zostanie wybranych 9 najlepszych projektów (6 z kategorii Think Digital i 3 z kategorii Think Social), które wezmą udział w finałach programu.

Pula nagród finansowych tej edycji to 100 000 zł – zwycięzcy kategorii Think Digital i Think Social otrzymają po 50 000 zł oraz szansę na pilotażowe wdrożenie/rozwój swojego rozwiązania we współpracy z UPC Polska lub innym partnerem programu.

UPC Polska, wspólnie z Fundacją Digital Poland, w kategorii Think Transformation przyzna również nagrodę korporacji, która odznaczyła się najbardziej spektakularnym przyspieszeniem transformacji cyfrowej.

Nagrody i Korzyści z udziału w VIII Edycji Think Big: Think Ahead:

W kategorii Think Digital:

  • Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł dla zwycięzcy kategorii.
    Szansa na pilotażowe wdrożenie przez zwycięzcę swojej usługi w ramach współpracy z UPC polska lub innym partnerem programu.
  • Możliwość networkingu w gronie uznanych partnerów programu.
  • Wsparcie marketingowe.
  • Przedstawienie rozwiązania w specjalnym raporcie podsumowującym edycję Think Ahead.

 

W kategorii Think Social:

  • Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł dla zwycięzcy kategorii.
  • Możliwość networkingu w gronie uznanych partnerów programu.
  • Wsparcie marketingowe.
  • Możliwość dalszego rozwoju projektu we współpracy z Fundacją PFR oraz UPC Polska.